ZAVRŠNI RAČUNI ZA 2006. GODINU

:: Zemljoradnička zadruga "Raper" Kula

:: "Permark" d.o.o. Kula - Novokonsolidovani

 

Agencija za poslovne usluge
Crvenka, Matije Gupca 26
tel/fax 025 733 367
e-mail: veritas@sivac.net

 

VOĐENJE KNJIGA,
 
USLUGE REGISTROVANJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE,
 
IZRADA POSLOVNIH (BIZNIS) PLANOVA,
 
POMOĆ I USLUGE PRI DOBIJANJU KREDITA,
 
PRIJAVE I ODJAVE VLASNIKA I RADNIKA NA OSIGURANJE,
 
SUDSKA VEŠTAČENJA,
 
OSTALE USLUGE PRI ADMINISTRACIJI.

info

Agencija za poslovne usluge "Veritas"
Matije Gupca 26
Crvenka 25220
tel. 025/ 733-367
mob. 063/ 560-279
PIB: 104362989
Matični broj: 60126364
Tekući račun: 205-105446-67
e-mail: office@veritasagencija.co.yu

korisni linkovi

www.apr.sr.gov.yu
www.poreskauprava.sr.gov.yu
www.nbs.yu

 


 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU