SIVAC BESÖKTES AV TYSKAR SOM TIDIGARE BODDE VID NEDRE DELEN AV DONAU

 

17.09.'05.

Även i år kom gäster från Tyskland - forna invånare från Sivac - på återbesök till Sivac. Under ledning av ett tyskt samfund, bestående av bl.a. dessa tyskar som tidigare bodde i byn Nya Sivac kring nedre delen av Donau, kom gästerna på besök en fredag eftermiddag.

Det högtidliga mottagandet hölls på Nationalbiblioteket där det bjöds på traditionstypiskt bröd och salt. Milan Subotić, byns sekreterare, önskade dem välkomna å Sivacbornas vägnar. På bibliotekets galleri organiserades en utställning av stämpelmotiv och gamla bilder från Sivac.
Den första dagen besökte gästerna de hus som de hade bott i, byn Mali Stapar och det ortodoxa templet. Samtidigt gav de en frivillig donation för rekonstruktion av tempelbyggnaden.

På kvällen organiserades ett kultur- och konstprogram i Folkets Hus. Gästerna från Tyskland tyckte särskilt om välkomsthälsningen som Slavica Tešović, Folkets Hus direktör, framförde till dem.

Den andra dagen besökte våra forna invånare först den tyska kyrkan i Nya Sivac och sedan den stora utställningen av äldre föremål och gamla bilder, som Slavko Purić-Fufi noggrant bevarar och ställer ut i byns brandstation.

Vid besöket gav gästerna från Tyskland många värdefulla presenter till Brandsamfundet i Sivac.

Herr Fritz Holl och Herr Kurt Kiefer, som är medlemmar av det frivilliga brandförsvaret i Tyskland, berättade för oss hur de kom på att ta med sig användbart material till vårt samfund.

Rade Jelovac, guslar
Fritz Holl

Herr Holl berättade för oss att Sivac är hans födelseort. Han bor i Tyskland sedan mer än 40 år och är medlem i brandförsvaret. Under förra årets vistelse i Sivac besökte han brandstationen i Sivac och såg att de saknar material som de i Tyskland har överskott av och som skulle kunna komma väl till pass här. Han hoppas att allt material som han gav ska fungera, men önskar samtidigt att Sivac aldrig får tillfälle att använda det.

Rade Jelovac, guslar
Kurt Kiefer

Kurt Keifer är också Brandman. Han är inte från Sivac, men hans fru är född här. De var här tillsammans i fjol och kom på att material från deras brandförsvar kunde passa bra här i Sivac. Presenterna utgörs för det mesta av branduniformer, brandslangar, gummistövlar o.dyl. De ville också ta med en stor pump, men kunde tyvärr inte få med den i bussen.

Presenterna emottogs med stor glädje och i gengäld gav brandkårschefen i Sivac, Slavko Purić, presenter med för Sivac typiska symbolvärden till gästerna från Tyskland.

Han gav t.ex. äldre flaskor fyllda med såväl jord från Sivac som med plantor som växter i vårt land. I varje flaska fanns det en olivgren – en fredssymbol, en valnöt - en hälsosymbol och basilika – en symbol för livet.

 

Gästerna från Tyskland besökte den tyska kyrkogården i Nya Sivac, vilket väckte gamla minnen till liv. De mindes sina familjers ursprung - inte bara de från de närmaste generationerna, utan även från äldre.

Innan de lämnade Sivac, promenerade gästerna ännu en gång längs Sivac gator, och återupplevde i minnet tiden då gatorna såg helt annorlunda ut.

Vid avfärden frågade vi den forne Sivacbon, 82-årige Bert Reuter, som även var gruppens guide om hans intryck av årets besök till den plats som han fortfarande bär i sitt hjärta:

Rade Jelovac, guslar
Bert Reuter

- I fjol kom två bussar med cirka 80 människor till Sivac, och alla var mycket nöjda. Eftersom värdarna från Sivac var mycket vänliga, fömedlade tyskarna sina positiva intryck till sina vänner och familjer hemma, så att de i sin tur ville följa med nästkommande år. Det här året kom flera av de som var här ifjol men det är också många som besöker Sivac för första gången. För det mesta är det äldre människor som är över 80 år, men det finns också de som är yngre, som är födda i Tyskland men som är intresserade av sin familjs ursprung. Gästerna kom för det mesta från området kring Karlsruhe, men också från andra tyska städer, alla har dock någon slags förbindelse med Sivac. I gruppen finns det till och med en gäst från Kalifornien.

Vad har gästerna från Tyskland för intryck av årets besök till Sivac?
- Vi har fått ett mycket bra intryck. Allt som organiserades var rörande, och gladast blev vi över mottagandet med traditionstypiskt bröd och salt. Vi är inte bara nöjda, utan mer än nöjda. Vi tackar byn Sivacs sekreterare för att han tillbringade så mycket tid med oss under dessa två dagar. Folkmusikgruppen framförde en mycket vacker föreställning och allt detta gjorde stort intryck på oss.

Bör dessa besök göras till en tradition?
- Det är svårt att säga om och hur ofta dessa möten kan anordnas eftersom de flesta besökarna är äldre människor. Det finns dock unga människor bland er besökare, och om ni vill fortsätta komma hit, träffar vi er gärna igen.

Tänker ni er något slags kulturutbyte?
- Det är en svår fråga därför att vårt samfund sträcker sig över hela Tyskland. Vi har inte något slags huvudkontor, och det är ett stort problem.

Till minne av årets vistelse i Sivac, gav redaktion för SIVAC.NET Herr Reuter en tröja och en CD-skiva med videoupptagningar av allt som hände ifjol.

Redaktion för SIVAC.NET tackar särskilt Fru Hargita Radosavljević för vänligheten att översätta samtalen mellan oss och gästerna från Tyskland.

Texten är sammanställd av Radoje Cvijović.

Översättning från serbiska till svenska av Marija Popović,
Mob. tel: + 381 64 20 50 243,
Email: simic1980yu@yahoo.com.

 

 

 

stranica na Srpskom

srpski

svenska

FÖRSTA SIDAN
TRYCK SIDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

present som karakteriseras av symbolik