ZZ "Agro MV"
Sivac, Tršova 86
tel/fax 025 711 511
e-mail: mileivule@eunet.yu

 

* ugovaramo

- proizvodnju svih vrsta ratarskih kultura i pružanje svih mašinskih usluga,

- nabavku semena i zaštitnih sredstava,

- nabavku poljoprivredne mehanizacije,

- otkup ratarskih proizvoda.

 

* ove godine zadruga je imala ugovoreno

- 300ha šećerne repe,

- 320ha pšenice,

- 50ha soje.

- 30ha suncokreta.

šećerna repa, 16/05/06

šećerna repa, setva u stalnim tragovima

Šećerna repa je za sada izvađena sa 903 ha. Prinos korena je od 70 do 90 tona/ha. Digestija se kreće od 13,60 % do 16,30%, a nečistoća od 10,50% do 17%.

 

Ove godine zadruga je imala ugovoreno i 50 hektara soje.

soja sijana žitnom sejačicom na 12,5cm međurednog razmaka uz 8 do 9cm razmaka od biljke do biljke - na slici Milenko Stojanović diplomirani agronom

 

* najvažnija mehanizacija koju poseduje

- samohodni kombajn za repu marke "Holmer",

- kombajn marke Claas,

početak žetve, 07/06/06

 

- 6 traktora MTZ 1025,

Stanišić

 

- 2 traktora MTZ 820,

- 2 traktora Fergusona 539,

- 2 sejačice tipa "Maja" najnovije generacije.

 

repa na prizmi

 

prečišćava i tovari repu - "Maus" - vlasništvo Fabrike šećera iz Crvenke

 

* naši partneri

- Fabrika šećera "Crvenka" ad -Crvenka
- Uljara "Sunce" ad - Sombor
- "Žitobačka" ad - Kula
- "Sojaprotein" - Bečej
- "KWS" - Beograd
- "Vuković OIL" - Veternik
- "Agropanonka" - ad Novi Sad
- "Majevica" - Bačka Palanka
- "BXB" doo - Crvenka
- "Stralex" doo - Sivac
- DPP "Bačka" - Sivac
- "Almex" - Pančevo
- "ITN" doo - Beograd.

* naši kooperanti su

Crvenka

Milan Ajkalo,
Vučić Bulatović,
Dejan Milinčević.

Vrbas

Ljubomir Banović,
Žarko Banović.

Kula

Radovan Mandić,
Miroslav Jarić.

Svetozar Miletić

Vitomir Kusić.

Kljajićevo

Milenko Škaljac.

Sivac

Milan Rovčanin,
Radovan Sevkić,
Miroslav Jokić,
Dragan Pejin,
Milutin Strunjaš,
Milovan Pejović,
Zoran Gačević,
Ljubomir Božović,
Boban Damjanović,
Zoran Damjanović,
Goran Zindović,
Milenko Bulatović,
Zoran Stojanac,
Blagoje Vučinić,
Periša Soković,
Dejan Lančuški,
Zoran Kovačević,
Milanko Stjepović,
Marinko Amidžić,
Žare Peruničić,
Gale Bajčeta,
Dušan Ivanović,
Slavko Cvijetić,
Božidar Grujičić,
Milan Dragaš.

detalj sa protesta, 01/12/06

 

* sponzorstva

Zemljoradnička zadruga je generalni sponzor Rukometnog kluba "Sivac 69" i Fudbalskog kluba "Crvenka" iz Crvenke.

Tokom protekle godine u posetu Zemljoradničkoj zadruzi "AgroMV" bili su i najmlađi Sivčani, polaznici Predškolske ustanove "Bambi" u Sivcu.

Bambijevci u poseti ZZ "AgroMV"

 

* tekući računi kod banaka

- Meridijan banka 330-62000072-89,

- Kulska banka 325-38333-66,

- Komercijalna banka 205-82419-84.

* podaci o firmi

Matični broj: 08820341
Registarski broj: 21808820341
Šifra delatnosti: 01110
PIB: 103481978

 

* adresa

25223 Sivac, Tršova 86.
e-mail: mileivule@eunet.yu
tel/fax 025 711 511

 

* generalni direktor

Vukosav Ostojić
tel 065/ 8-713-513

* direktor sirovinskog sektora

Milosav Ostojić
tel 065/ 8-713-613

* računovodstvo

Klaudija Ostojić
tel 065/ 8-713-313

 


 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU